Jump to content
Informacinė juosta
  • Viskas apie baldus vienoje vietoje
  • Gamyba, medžiagos, idėjos, sprendimai.
  • Dalijimasis praktinėmis ir teorinėmis žiniomis.

Registracijos sąlygos

Interneto portalas balduformule.lt (toliau - BF), tai internetinė erdvė sukurta siekiant suburti darnią, aktyvią bendruomenę, kuri multiplikuotai susijusi su baldų industrija.

1. Bendrosios portalo BF nuostatos

*Kiekvienas lankytojas prieš naudodamasis šia Svetaine bei Svetainės mobiliąja programėle privalo susipažinti su Taisyklėmis ir besąlygiškai jų laikytis, nepriklausomai nuo to, ar jis yra prisiregistravęs vartotojas, ar jis naudojasi Svetaine neprisiregistravęs;

*Neprisiregistravęs Svetainėje lankytojas neturės galimybės matyti ir naudotis visomis Svetainės funkcijomis;

*Registracija portale BF yra nemokama, tačiau dalis Svetainėje teikiamų paslaugų yra/gali būti teikiamos lankytojams už atlygį;

*Lankytojas, naudodamasis Svetaine BF yra informuotas ir sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Svetainės lankytojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą bei laiką;

*Visa portalo BF lankytojų paskelbta informacija yra jų autorių ir Administracija už jų turinį neatsako, tačiau mes pasiliekame teisę lankytojų paskelbtą informaciją pašalinti iš portalo BF, jeigu ši informacija prieštarauja šioms Taisyklėms arba Lietuvos Respublikos įstatymams. Taip pat informuojame, kad duomenys apie asmenis, paskelbusius draudžiamą informaciją gali būti perduoti Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijoms;

*Naudodamasis Svetaine BF lankytojas patvirtina, kad yra veiksnus, pilnametystės sulaukęs fizinis asmuo,ir/ar teisėtai atstovaujantis juridiniam asmeniui ir/ar kitiems tretiesiems asmenims, kurių vardu veikia;

*Lankytojas supranta ir patvirtina, kad skelbdamas, talpindamas žodinę, vaizdinę ar kt. informaciją portale BF už paskelbtos informacijos turinį atsakingas tik jis;

*BF forumo dalyvių skelbiama diskusijų tema turi atitikti diskusijų grupę, diskusijų temų pavadinimai turi būti prasmingi, o temoje rašomų pranešimų turinys privalo atitikti temos pavadinimą;

*BF forumo dalyvis prieš pradėdamas diskusiją jam rūpimu klausimu, privalo įsitikinti ar panaši tema jau nėra išdiskutuota anksčiau. Prašome naudotis forumo paieška;

*Neregistruoti Svetainės lankytojai BF forume gali tik skaityti žinutes, tad norėdami diskutuoti forume -  užsiregistruokite;

*Bet kokios diskusijos portale vyksta tik lietuvių kalba;

2. Portale BF draudžiama:

       –  skelbti informaciją, kuri kursto nesantaiką ir skatina tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą;

  –  – skelbiamos informacijos turinyje naudoti teroristinių, ekstremistinių, antikonstitucinių organizacijų simboliką;

ü  – talpinti, platinti, propaguoti ar reklamuoti smurtą, pornografiją, seksualines paslaugas, narkotines ar psichotropines medžiagas, bei kitą teisės aktams prieštaraujančią žodinę, vaizdinę ar kitokio pobūdžio informaciją;

ü   – talpinti žodinio, vaizdinio ir kitokio pobūdžio atvaizdą (angl. avatar) asmeninėje paskyroje, kurio turinys prieštarauja šioms taisyklėms;

ü  šmeižti, įžeidinėti bet kuriuos asmenis, žeminti jų garbę bei orumą;

ü    – skelbti informaciją, kuri pažeistų bet kurio asmens teisę į privatumą;

ü    – vartoti necenzūrinius, vulgarius, neetiškus, grasinančio bei smurtą skatinančio turinio išsireiškimus;

ü  naudotis Svetaine BF tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės teikiamų paslaugų tinkamam veikimui, serverio saugumui, vientisumui, riboti galimybes tinkamai teikti bet kokias paslaugas  kitiems lankytojams, o taip pat riboti kitų lankytojų galimybę pasinaudoti bet kokiomis teikiamomis paslaugomis;

ü    – skelbti reklaminio turinio informaciją, platinti kenkėjišką programinę įrangą, siųsti elektroninius laiškus ir kitokius elektroninius pranešimus turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų ar kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą;

ü    –  pažeisti bet kuriuos Lietuvos Respublikos įstatymus bei Tarptautinius susitarimus;

ü    – pažeisti bet kokias autorines teises, prekinius ženklus arba patentus;

3. BF baigiamosios nuostatos

*Svetainės BF lankytojas pažeidęs šias Taisykles bus įspėjamas nuo vieno iki keleto kartų. Pažeidėjui gali būti uždrausta tam tikrą laiką rašyti BF forume ar naudotis asmeninėmis žinutėmis, pašalinti visi jo pranešimai.Dėl daugkartinių ar itin grubių pažeidimų lankytojas gali būti blokuojamas visam laikui. Priežasčių Administracija komentuoti neprivalo. Sprendimą apie nuobaudą priima BF portalo administratorius arba moderatorius;

*PortaloBF Administracija, atsižvelgdama į visuomeninio gyvenimo kaitos reiškinius, o taip pat siekdama tobulesnės Svetainės veiklos, patogesnio ir saugesnio naudojimosi, pasilieka teisę vienašališkai keisti, pildyti, koreguoti šias Taisykles ir įsipareigoja apie pakeitimus informuoti BF lankytojus;

 *Lankytojams pastebėjus draudžiamą informaciją, prašome nedelsiant informuoti apie tai portalo BF Administraciją el.paštu: balduformule@gmail.com

 *Šios Taisyklės galioja nuo lankytojo apsilankymo Svetainėje BF momento ir galioja visą laikotarpį kol lankytojas naudojasi Svetainės paslaugomis.